Odpowiedzialność Społeczna

Transparentność polityki informacyjnej w firmie jest dla nas jednym z nadrzędnych celów. W pełni rozumiemy jak prowadzona przez nas działalność wpływa na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, czy uwarunkowania rynkowe. Z tego względu, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem zmieniamy się na lepsze, wierzymy i nieustannie inwestujemy w rozwój: jednostek, zespołów oraz firmy jako całości, usprawniając procesy i procedury.

Polityka Środowiskowa

Prowadzimy działalność w oparciu o zasadę Polityki Zrównoważonego Rozwoju. Dążymy do zachowania równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym i wpływem na środowisko naturalne. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Mamy pełną świadomość oddziaływania na środowisko naturalne z tytułu prowadzenia działalności, toteż działamy w sposób przyjazny środowisku oraz doskonalimy procesy zapobiegania negatywnemu wpływowi na nie.
Dowiedz się więcej:

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Polityka Bezpieczeństwa

Jednym z priorytetowych założeń Autorobot-Strefa Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika oraz naszych gości przebywających na terenie zakładu.

Uwzględniamy kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Spółki oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia.
Dowiedz się więcej:
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Kodeks Etyczny

Z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem, nasza firma buduje relacje zarówno biznesowe jak i interpersonalne, bazując na respektowaniu wszystkich stron oraz obopólnych korzyściach. Działamy odpowiedzialnie, uczciwie i sprawiedliwie, przestrzegając prawa etyki oraz wzajemnego szacunku.
Dowiedz się więcej:
KODEKS ETYKI W BIZNESIE

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA