Serwis Informacyjny

Informacje dla Dostawców

Przy zawieraniu umów zakupu usług i towarów z firma Autorobot Strefa Sp. z o.o. zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówień oraz Kodeks Postepowania dla Dostawców, które określają relacje prawne pomiędzy Dostawcami a Autorobot-Strefa Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów:
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

Informacje dla Klientów

Przetwarzanie danych osobowych w Autorobot Strefa Sp. z o.o. odbywa się tylko i wyłącznie z poszanowaniem przepisów prawnych, gdyż mamy pełną świadomość odpowiedzialności za wagę tych informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Jakości

Autorobot Strefa Sp. z o.o. określa kierunki działań, których celem jest uzyskanie zadowolenia klienta, przy jednoczesnym wdrażaniu nowych technologii i optymalizacji procesów produkcji. Mamy na uwadze uzyskanie satysfakcji z wyników pracy, mając na względzie przestrzeganie wszelkich niezbędnych procedur i dostosowaniu do grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumenty:
POLITYKA JAKOŚCI
 

Polityka Środowiskowa

AUTOROBOT-STREFA Sp. z o.o. podjęła działania dotyczące wpływu naszej działalności na środowisko, a w szczególności, mające na celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwego na nie wpływu m.in poprzez wdrożenie polityki środowiskowej a następnie uzyskując certyfikat normy ISO 14001.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Polityka Bezpieczeństwa

Jednym z priorytetowych założeń Autorobot-Strefa jest zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika oraz naszych gości przebywających na terenie zakładu.

Uwzględniamy kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Spółki oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA