Serwis Informacyjny

Informacje dla Dostawców

Przy zawieraniu umów zakupu usług i towarów z firma Autorobot Strefa Sp. z o.o. zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówień oraz Kodeks Postepowania dla Dostawców, które określają relacje prawne pomiędzy Dostawcami a Autorobot-Strefa Sp. z o.o.


Zapraszamy do zapoznania się z tręścią dokumentów:
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

informacje dla Klientów

Przetwarzanie danych osobowych w AUTOROBOT - STREFA Sp. zo.o. odbywa sie tylko i wyłącznie z poszanowaniem przepisów prawnych, gdyż mamy pełną świadomość odpowiedzialności za wagę tych informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Jakości

AUTOROBOT-STREFA Sp. z o.o. określa kierunki działań, których celem jest uzyskanie zadowolenia klienta przy jednoczesnym wdrażaniu nowych technologii i optymalizacji procesów produkcji. Mamy na uwadze uzyskanie satysfakcji z wyników pracy mając na względzie przestrzeganie wszelkich niezbędnych procedur i dostosowaniu do grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu:
POLITYKA JAKOŚCI