Zasoby

Prowadzimy okresowo rekrutacje specjalistów do naszego zespołu oraz osób chętnych, aby z nami rozwijały swe doświadczenia, a w perspektywie z nami współpracowały.

Aktualnie poszukujemy: Prosimy o dodanie do CV następującego zapisu:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Jeśli jesteś zainteresowany naszą firmą wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja@autorobotstrefa.pl .
Zobacz filmy: