Działalność

Biuro projektowe Autorobot - Strefa powstało w 2003r. Tworzyli je pracownicy, którzy odbyli roczny staż w biurze konstrukcyjnym O.L.C.I. Eng. w Turynie. Początkowo projekty realizowano w programie CATIA v4, aby sprostać wymogom klientów. Następnie w roku 2007 wdrożono system CATIA v5.

Realizowane projekty,  polegały głównie na sporządzeniu dokumentacji technicznej oprzyrządowania technologicznego linii zgrzewania karoserii na podstawie modeli 3D dostarczonych przez Klienta.
 
                                  
Wśród pozostałych zadań można również wymienić te, których zakres prowadzonych prac zawierał zarówno zaprojektowanie urządzenia (sporządzenie wstępnego modelu 3D, jego rozwinięcie zgodnie z oczekiwaniami klienta) jak i również realizację pełnej dokumentacji technicznej.

Ścisła współpraca z turyńskim biurem O.L.C.I., pozwala na wykorzystanie potencjału doświadczenia jakim dysponują włoscy konstruktorzy, dzięki czemu wszystkie projekty w fazie 3D są weryfikowane w środowisku ROBCAD.
 
Wśród klientów końcowych można wymienić takie koncerny samochodowe jak: FIAT, RENAULT, PSA, MERCEDES, VW, zrealizowano projekt dokumentacji technicznej oprzyrządowania do powstającego modelu samolotu AIRBUS A350.

Biuro dysponuje więc doświadczeniem w realizowaniu projektów zgodnie z normami i wymogami danego producenta.
Obok działu konstrukcyjnego, biuro dysponuje działem CAD/CAM, który przygotowuje programy na obrabiarki sterowane numerycznie będące na wyposażeniu firmy Autorobot - Strefa.
 
Zasoby sprzętowe biura projektowego:
 • 5 stanowisk CAD CATIA v5,
 • 2 stanowiska CAD/CAM NXv10,
 • 1 stanowisko CAD/CAM Auton Cam Processor V12, PacW E 4.1, Rhinoceros,
 • ploter laserowy A0 mono.

OFERUJEMY:
Rozwój procesu / Simultaneous Engineering
 • Analiza wykonalności
 • Walidacja procesu / Optymalizacja
 • Koncepcja punktów ustalających
 • Specyfikacje
 • Kalkulacje kosztów
Projektowanie – Detalowanie – Symulacje
 • Layout,
 • Symulacje ROBCAD,
 • Konstrukcja mechaniczna: CATIA, NX,
 • Dokumentacja techniczna.

Zobacz filmy: